چاقو کمپینگ

چاقوهای کمپینگ؛ بیشتر تاشو و بصورت جیبی استفاده می‌شوند و طول تیغه بین 5 تا 9 سانتی‌متر است و برندهای معتبر تولید کننده چاقوهای کمپینگ عبارتند از: باک، اوپینل، لدرمن، ویکتورینوکس، برونینگ و کابار که در دنیای طبیعت گردان بسیار محبوب هستند.