تورچ

تورچ یا همان سرشعله‌های لوله‌ای که بیشتر برای تهیه‌ی آتش در شرایط جوی باد شدید مناسب است و همچنین در بعضی از موارد برای جوش آوردن آب در ارتفاعات زیاد استفاده می‌شود.

خرید تلفنی
مشاوره و سوالات پیش از خرید