چادر کوهنوردی

چادرهای کوهنوردی با ظرفیت های 1 الی 4 نفره با برندهای معتبر.
چادر کوهنوردی پیکینیو، چادر کوهنوردی هاسکی، چادر کوهنوردی آی وان