چراغ قوه UV

چراغ قوه UV، نوعی چراغ قوه می‌باشد که با اشعه فرا بنفش کار می‌کند. این ابزار برای مشاهده پچیزه‌های که با نور معمولی دیده نمی‌شوند، کاربرد دارد. به محبوبیت چراغ قوه UV روز به روز افزوده می‌شود زیرا کاربرد‌های آن بسیار گسترده است. برای شناسایی پول اصل از تقلب، کشف سنگ‌های قیمتی و رگه‌های معدنی و صدها چیز دیگر می‌توانید از چراغ قوه UV استفاده کنید.